Gửi tin
Tin sẽ gửi:
The 20th Video Urology World Congres - The 18th Malaysian Urological Conference.
21-06-2009  09:51:34 GMT +7

The 20th Video Urology World Congress will be held in conjunction with the 18th Malaysian Urological Conference.

Date: 24th to 26th July 2009

Venue: Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia

Deadline for Video Submission: 1st April 2009

http://www.urology-malaysia.org/?mode=articleView&id=172

Họ tên người gửi:*
Email người gửi:*
Email người nhận:*
 
Bài viết mới

Liên kết
 
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.