Gửi tin
Tin sẽ gửi:
SIU 2009
21-06-2009  09:48:56 GMT +7

Shanghai has much to offer guests, with its distinctive architecture, fascinating history and stimulating modern-day culture. Please be sure to take the time to visit as much of China as you can while you are travelling in this exciting area of the world.

http://www.siucongress.org/siu2009/index.asp

Họ tên người gửi:*
Email người gửi:*
Email người nhận:*
 
Bài viết mới

Liên kết
 
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.