Gửi tin
Tin sẽ gửi:
Bướu Bọng đái
02-02-2009  22:21:20 GMT +7

Bướu Bọng đái thường là loại tế bào chuyển tiếp (Transitional cells Carcinoma) đôi khi là dạng gai và dạng tuyến (Squamous Glandular Adenocarcinoma).

Họ tên người gửi:*
Email người gửi:*
Email người nhận:*
 
Bài viết mới

Liên kết
 
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.