Đào tạo

HỘI THẢO KHOA HỌC KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BƯỚU BẢO TỒN THẬN
19-07-2023  16:18:22 GMT +7

Kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo "Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận"

  • Thời gian: 08g00 - 11g00 ngày 22/7/2023
  • Địa điểm: Hội trường A - Bệnh viện Bình Dân

Chủ tọa đoàn:

  • PGS.TS.BS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân
  • TS.BS. Phạm Phú Phát - Trưởng khoa Niệu A Bệnh viện Bình Dân

Báo cáo viên:

  • BS.CKII. Nguyễn Chí Phong - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bình Dân
  • BS.CKI. Nguyễn Ngọc Minh Tâm - Trưởng khoa Giải phẫu bệnh Bệnh viện Bình Dân
  • ThS.BS. Trang Võ Anh Vinh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bình Dân
  • ThS.BS. Trần Đỗ Hữu Toàn - Khoa Niệu A Bệnh viện Bình Dân

Đăng ký tham dự: https://bit.ly/hoithao22-7

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.