Hội nghị

KHUYẾN CÁO CỦA EAU 2021 TRONG LỰA CHỌN ALPHA BLOCKER TRONG ĐIỀU TRỊ LUST/BPH
07-07-2021  13:15:18 GMT +7

LINK ĐĂNG KÝ: https://vietnam.sanofi-asia-virtualevents.com/toadamtructuyenlutsbph18jul/

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.