Hội nghị

HỘI THẢO KHOA HỌC - GIẢI PHÁP MỚI TRONG THỜI KỲ VI KHUẨN ĐA KHÁNG
21-10-2020  17:38:32 GMT +7

Link đăng ký: https://merck.webex.com/merck/onstage/g.php?MTID=e8986d8b413d8d43d0a1dd13c34209ac1

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.