Hội nghị

HỘI THẢO ONLINE: AUSTEG Live: Lower Urinary Tract Live Video Session (16 May 2020, 2-4pm Hong Kong Time, GMT+8)
28-04-2020  20:49:47 GMT +7

Topic: AUSTEG Lower Urinary Tract LIVE Video Session

Time: May 16, 2020 02:00 PM Beijing, Shanghai

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/382069651?pwd=OVl6UXZIUWhEc2ttSFp5OUljUlY5QT09

Meeting ID: 382 069 651

Password: 829271

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.