Hội nghị

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV
26-04-2016  12:33:17 GMT +7

 

HỘI Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH

 

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI NIỆU - THẬN HỌC TP HỒ CHÍ MINH

 

 

--------------

 

---------------

       

                 THÔNG BÁO SỐ 1

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV 

HỘI NIỆU–THẬN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Kính gởi:

       Quý vị Hội viên, Quý vị Đồng nghiệp 

 

 

     

Ban tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XIV và  Ban chấp Hành Hội Niệu–Thận Học Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý vị: Hội nghị sẽ tổ chức vào dịp hè năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT). Do yêu cầu của Tỉnh Uỷ và Uỷ ban Nhân Dân tỉnh BR-VT, hội nghị sẽ tổ chức tại trung tâm hành chính tỉnh và bệnh viện Đa Khoa tỉnh mới xây dựng.

Ngày giờ và địa điểm hội nghị như sau:

 Tiền hội nghị : hội thảo chuyên đề,  đào tạo liên tục, lễ khai mạc : ngày thứ năm 14/7/2016

  Hội nghị chính thức: ngày thứ sáu 15/7/2016 và thứ bảy 16/7/2016

  Địa chỉ hội nghị: Trung Tâm Hội Nghị tỉnh BR-VT, số 11, Trường Chinh, Phước Trung, tp Bà Rịa

CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ:

1. Cập nhật kiến thức, những tiến bộ của Tiết Niệu Học và Thận Học trong nước và thế giới.

2. Báo cáo các công trình khoa học về Tiết niệu học và Thận Học trong nước và thế giới.

3. Đào tạo liên tục dành cho bác sĩ và điều dưỡng thuộc hai chuyên ngành Tiết Niệu vàThận học.

 HẠN NỘP BÀI: 15/5/2016.

Nội dung báo cáo:

Quý vị vui lòng đăng ký tên đề tài, gửi bài tham gia báo cáo theo nội dung trên, có 2 loại:

-       Báo cáo không cần đăng báo: chỉ gửi bài tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh), theo quy cách của   Tạp chí Y học tp Hồ Chí Minh . Bài viết  gồm các phần: Tổng quan và mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả, bàn luận và kết luận)  (đính kèm thể lệ đăng bài).

-       Báo cáo cần đăng báo: xin gửi bài  toàn văn theo quy cách của Tạp chí Y học tp HCM

-       Bài vở THẬN  HỌC xin gửi cho PGS TS Trần Thị Bích Hương: huongtrandr@yahoo.com

-       Bài vở TIẾT NIỆU  HỌC xin gửi cho PGS TS Đa Quang Oánh: daoquangoanh@gmail.com

Hình thức báo cáo: Quý Hội viên có thể nêu rõ thể loại: tổng quan (15 phút), bài báo cáo khoa học (8 phút), bài báo cáo poster (5 phút), hoặc poster không báo cáo. Bài báo cáo chính thức cần có phần minh bạch (diclosure), nếu bài viết liên quan đến quảng cáo cho 1 hãng thuốc xin đăng ký báo cáo vào các phiên chuyên đề (symposium) với diclosure minh bạch.

Đề tài đăng ký nhưng không có bài tóm tắt sẽ không thể xếp lịch báo cáo; với các bài toàn văn nộp muộn (sau 15/5/16) sẽ phải đăng báo vào năm sau.

 

TỔ CHỨC: Chủ tịch Hội Nghị: GS TS BS  Trần Ngọc Sinh, Tổng thư ký: TS BS Dư Thị Ngọc Thu

Nội dung khoa học: PGS TS BS Đào quang Oánh (Tiết Niệu học); PGS TS BS Trần Thị Bích Hương (Thận Học)                                                                                                   

THÔNG TIN: website của Hội: http:// www.tietnieuthanhoc.com, http://www.namkhoanieukhoa.com hoặc http://www.nephro-urology-hcm.com

                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 04 năm 2016

                                                           CHỦ TỊCH HỘI NIỆU-THẬN HỌC TP HỒ CHÍ MINH      

                                                                                                                                                      

                                                                                           GS.TS.BS. TRẦN NGỌC SINH 

 

CHỦ TỊCH  HỘI NGHỊ:

GS TS TRẦN NGỌC SINH, Chủ tịch HUNA,  ĐT : 0983 723 493 . E-mail: tnsinh@hotmail.com. FAX (Bệnh viện Chợ Rẫy): (84) ( 8) 38 557 267

ĐỒNG CHỦ TỊCH  HỘI NGHỊ:

BS CKII PHẠM MINH AN, Giám Đốc Sở  Y Tế  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,  ĐT : 0918 723 745 .

 

HỘI KHOA HỌC  HỘI NGHỊ:

Uỷ Ban Thận Học:

Trưởng ban: PGS TS BS TRẦN THỊ BÍCH HƯƠNG, ĐT:  0938 817 385  E-mail: huongtrandr@yahoo.com

Uỷ Viên :  PGS.TS. VŨ ĐÌNH HÙNG, Phó chủ tịch HUNA, Uỷ viên Ban Chấp hành VUNA. ĐT: 0918078703.   

E-mail: vudinhhung03@yahoo.com.

PGS.TS. TRẦN THỊ MỘNG HIỆP, Bộ môn Nhi, ĐHYK Phạm Ngọc Thạch ĐT: 0908198104. E-mail: tranmonghiep@yahoo.fr

TS.BS. BÙI ANH  TUẤN, Phó Gíám Đốc BV 175.  ĐT:  0982200259.

 BS CKII TẠ PHƯƠNG DUNG, Uỷ viên Ban Chấp Hành HUNA.Trưởng khoa Thận nội-Lọc máu-Miễn dịch ghép tạng, Bệnh viện Nhân dân 115. ĐT: 0903 365 722. E-mail: taphuongdung@yahoo.com

BS CKII NGUYỄN MINH TUẤN, Uỷ viên Ban Chấp Hành HUNA. Trưởng Khoa TNT BVCR. ĐT: 0903733211.  E-mail: minhtuan2066@yahoo.com.vn.

TS.BS. NGUYỄN BÁCH, Trưởng khoa Thận-Lọc máu Bv Thống Nhất tp HCM, ĐT: 0918209808. E-mail: nguyenbach69@gmail.com

TS.BS. HUỲNH THOẠI LOAN, Uỷ viên Ban Chấp hành HUNA, Trưởng khoa Thận BV Nhi Đồng I.

ĐT:  0918729603. E-mail: huynhthoailoan@ymail.com

Th.S. BS. HOÀNG THỊ DIỄM THÚY Trưởng khoa Thận-Nội tiết BV Nhi Đồng II, ĐT:0908235287,

E-mail: thuydiemhoang@yahoo.com.vn

Uỷ ban Tiết Niệu Học:

Trưởng ban:    PGS TS BS ĐÀO QUANG OÁNH, Uỷ viên Ban Chấp hành HUNA, Phụ trách NCKH, Uỷ viên Ban Chấp hành VUNA. ĐT:  0902410255. E-mail: daoquangoanh@gmail.com

Uỷ Viên    :     PGS TS BS VUÕ LEÂ CHUYEÂN, Chuû tòch Hoäi Tieát Nieäu–Thaän Hoïc Vieät Nam (VUNA). ÑT: 0903 840 514 , E-mail: vulechuyen@hotmail.com

PGS TS BS  VŨ ĐÌNH HÙNG, Phó chủ tịch HUNA. ĐT: 0918078703. E-mail: vudinhhung03@yahoo.com.

GS TS BS TRẦN NGỌC SINH, Đồng Chủ Tịch Hội nghị, Chủ tịch HUNA, Bộ môn Tiết Niệu học ĐHYDTPHCM,  ĐT : 0983 723 493 . E-mail: tnsinh@hotmail.com. FAX (Bệnh viện Chợ Rẫy): (84) ( 8) 38 557 267.

BS CKII VŨ VĂN TY,  Bệnh viện Quốc Tế Thành Đô, ĐT 0908100251 , E-mail: vuvanty@yahoo.com

PGS TS BS NGUYỄN TUẤN VINH, Phó chủ tịch HUNA. ĐT: 0913 715 145, E-mail: bs_nguyentuanvinh@yahoo.com

TS BS NGUYỄN THÀNH ĐỨC, Phó chủ tịch HUNA, Phó Giám Đốc BV 175. ĐT:  0913830789

                               E-mail: bsnguyenthanhduc@yahoo.com

TS BS VŨ HỒNG THỊNH, Uỷ viên Ban Chấp Hành HUNA, Khoa Ngoại BVĐHYD TPHCM, ĐT: 0903387540, email: bsvuhongthinh52@yahoo.com.vn.

PGS.TS. BS ĐÀM VĂN CƯƠNG, ĐHYK Cần Thơ, Ủy viên BCH HUNA, ĐT: 0949198669, Email: damvancuongct@gmail.com

BSCKII LÊ QUANG DŨNG, Trưởng khoa Tiết niệu BV ĐK TƯ Tỉnh Cần Thơ, ĐT : 0913 973 372, E-mail: lequangdungbs@yahoo.com.vn

TS BS THÁI MINH SÂM, Uỷ viên Ban Chấp Hành HUNA, Trưởng Khoa Ngoại Tiết Niệu BVCR, ĐT: 0918136666, Email:thaiminhsam@yahoo.com.

TS BS NGUYỄN NGỌC TIẾN, Bv FV, ĐT:  0913 718 836. E-mail:  tien.nguyen@fvhospital.com

PGS. TS.BS NGUYỄN PHÚC CẨM HOÀNG, Uỷ viên Ban Chấp Hành HUNA. ĐC: Khoa Tiết Niệu, BVCR.

ĐT: 0916191016. E-mail: drduthingocthu2015@gmail.com.

ThS. BS. MAI BÁ TIẾN DŨNG, Ủy viên BCH HUNA, Trưởng khoa Nam khoa BVBD, ĐT: 0913809110,  Email: maibatiendung@yahoo.com

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC:

TS.BS DƯ THỊ NGỌC THU, Tổng thư ký HUNA, ĐC: Khoa Tiết Niệu, BVCR. ĐT: 0916191016. E-mail: drduthingocthu2015@gmail.com

THỦ QUỸ: ĐD PHAN KIM TRÂN, ĐC: Bộ môn Tiết niệu học ĐHYD TPHCM, BVCR. 201B, đại lộ  Nguyễn Chí Thanh, P6, Q5 Tp Hồ Chí Minh.  ĐT: 0908751745. E-mail: phankimtran81@gmail.com.  Tên TK: HỘI NIỆU-THẬN HỌC TPHCM, Số tài khoản : 0511000395978 VCB Số 2D-2E Lý Thường Kiệt, Quận 5 

 

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.