Viết phản hồi
Tin phản hồi:
THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 3I VISION SYMPOSIUM
07-09-2023  13:06:58 GMT +7

Link đăng ký tham dự trực tuyến:
https://medicalconferencepartners.zoom.us/...

Download file PDF

Họ tên:*
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:*
Ý kiến phản hồi:*
 
Bài viết mới

Liên kết
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.