Viết phản hồi
Tin phản hồi:
ESOT 2009
21-06-2009  09:50:16 GMT +7

The European platform on Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of Organ Transplantation (ELPAT) is a section of the European Society of Organ Transplantation (ESOT).

ELPAT was founded in April 2007, during the first ELPAT congress in Rotterdam, The Netherlands.  ELPAT membership represents expertise on ethical, legal and psychosocial aspects of organ transplantation in Europe.

http://www.esot.org/Congresses/Paris/Default.aspx

Họ tên:*
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:*
Ý kiến phản hồi:*
 
Bài viết mới

Liên kết
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.