Viết phản hồi
Tin phản hồi:
Sỏi Struvite
27-01-2009  09:42:49 GMT +7

 

 

 

 

Sỏi struvite được gọi là sỏi nhiễm trùng.
Ðược hình thành trong tình trạng nhiễm trùng tồn tại kéo dài do các loại vi khuẩn có khả năng phân giải urê thành amonium

 

Họ tên:*
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:*
Ý kiến phản hồi:*
 
Bài viết mới

Liên kết
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.