Viết phản hồi
Tin phản hồi:
Lịch sử hình thành và phát triển HUNA
03-01-2022  18:45:06 GMT +7

Lược sử hoạt động của Hội Niệu - Thận Học Thành Phố Hồ Chí Minh (1989 - 2021) tiền thân của Hội Tiết Niệu - Thận Học TP. Hồ Chí Minh (từ năm 2021)
Báo cáo viên: GS TS Trần Ngọc Sinh
Đại Học Y Dược TP. HCM

Họ tên:*
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:*
Ý kiến phản hồi:*
 
Bài viết mới

Liên kết
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.