Viết phản hồi
Tin phản hồi:
Discarding antimicrobial prophylaxis for transurethral resection of bladder tumor: a feasibility study
27-01-2009  12:22:18 GMT +7

Based on our findings, AMP for TURBT in patients with no risk factors for infectious complications is not necessary. The use of antibiotics might be deferred until postoperative infections develop (http://beta.docguide.com/discarding-antimicrobial-prophylaxis-transurethral-resection-bladder-tumor-feasibility-study?hash=be5c783b&eid=3664)

Họ tên:*
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:*
Ý kiến phản hồi:*
 
Bài viết mới

Liên kết
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.