Đào tạo

CME - THẬN HỌC VÀ MÔ BỆNH HỌC THẬN NÂNG CAO VIỆT - NHẬT 2019
18-11-2019  18:03:55 GMT +7

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/106QF-JN5rlBPN9CL6gqCXFiwQuApsEfFMRC_E5-0b_o/viewform?edit_requested=true&fbzx=-8042928336921806179

Trân Trọng.

 

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.