Hội nghị

HỘI THẢO ONLINE - GÓC NHÌN ĐA CHIỀU VỀ BÀNG QUANG TĂNG HOẠT
31-08-2021  21:50:47 GMT +7

 

TẢI VỀ THƯ MỜI:

http://tietnieuthanhoc.com/pictures/Thư mời Online fl.pdf

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.