Viết phản hồi
Tin phản hồi:
PCa Week 2022 - PGS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng
01-06-2022  22:50:33 GMT +7

Bài Báo cáo PGS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 2022

https://drive.google.com/file/d/1v4wgpXeSXnrwp95jKFbFD4Ptc5RORWiV/view

https://drive.google.com/file/d/1v4wgpXeSXnrwp95jKFbFD4Ptc5RORWiV/view

https://drive.google.com/file/d/1v4wgpXeSXnrwp95jKFbFD4Ptc5RORWiV/view

 

Họ tên:*
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:*
Ý kiến phản hồi:*
 
:: BÀI VIẾT MỚI
:: BÌNH CHỌN

Từ cũ – từ hiện đang dùng: bướu ác tính, ung thư, tăng sinh ác tính, u ác 

Diễn giải - tiếng Việt:
từ dùng để chỉ bệnh lý ác tính ở cơ quan Tiết Niệu (Ung thư) 

Diễn giải - Tiếng Anh – Cancer (Merriam Webster):
[Latin, crab, cancer]a : a malignant tumor of potentially unlimited growth that expands locally by invasion and systemically by metastasisb : an abnormal bodily state marked by such tumors

:: THÔNG TIN THUỐC
:: LIÊN KẾT WEB
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh 2009